Kijk naar leefstijl voor een effectievere kankerbehandeling