Het uiterlijk van Kennedy en Nixon

Het uiterlijk van Kennedy en Nixon

In mijn vorige column vertelde ik over George Michael die aan een metabool syndroom leed. Sommige lezers reageerden enigszins verontwaardigd. Het is toch niet mogelijk om op basis van iemands uiterlijk een oordeel te vellen? Zeker niet altijd, maar vaak wijst ons uiterlijk wel degelijk direct naar een bepaalde aandoening of ziekte.