Toename wereldbevolking dwingt tot pijnlijke keuzes