Snoepgoed en frisdrank even kankerverwekkend als roken

door | 14 juli 2020 | Kankervrij | 0 Reacties

Als we de media moeten geloven leven we in een tijdperk waarin we met reuzenschreden kanker aan het overwinnen zijn en waarbij kanker binnenkort niet langer een dodelijke ziekte is maar een chronische aandoening. De werkelijkheid is helaas anders.

Het succes van behandelingen wordt vaak overdreven

De laatste jaren zijn verscheidene nieuwe medicijnen tegen kanker ter beschikking gekomen vanuit het moderne onderzoek naar beschadigingen in ons DNA dat door de meeste wetenschappers en artsen als oorzaak van kanker wordt gezien. Maar ondanks dat er bij enkele kankersoorten spectaculaire resultaten zijn geboekt met (zeer) dure middelen, zijn de klinische resultaten over het algemeen teleurstellend.

Van de soorten kanker die we nog niet kunnen genezen wordt regelmatig gemeld dat de zogenaamde vijfjaarsoverleving is toegenomen. Tegelijkertijd zien we ook dat het aantal gevallen van kanker aan het toenemen is en dat ook de uiteindelijke sterfte door deze ziekte toeneemt. Tevens zien we dat statistieken vaak de verkeerde indruk wekken. Zo is de vijfjaarsoverleving van vrouwen met borstkanker onmiskenbaar toegenomen, echter deze is nauwelijks te wijten aan een betere behandeling, maar komt voornamelijk omdat we borstkanker in een vroeger stadium opsporen!

De harde cijfers uit de VS tonen aan dat het aantal doden door kanker tussen 1970 en 2010 met maar liefst 74 procent is toegenomen, veel sneller dan de bevolking die in die periode met ‘slechts’ 51 procent toenam. Ook in Nederland groeit het aantal gevallen en doden door kanker nog steeds.

Ligt de oorzaak van kanker wel in het DNA?

Ondertussen zijn diverse wetenschappers gaan twijfelen aan de algemeen heersende opvatting dat kanker veroorzaakt wordt door een defect van het genetische materiaal in de celkern. Er is namelijk iets bijzonders gebleken.

“Terwijl normale cellen zowel suiker als vetzuren kunnen verbranden, zijn kankercellen alleen in staat om suiker (glucose en fructose) te gebruiken voor hun energiebehoefte. Bovendien hebben kankercellen enorme hoeveelheden suiker nodig.”

Wanneer de kern van een kankercel met beschadigd DNA wordt overgezet in een andere gezonde cel waaruit de eigen kern is weggehaald, ontwikkelt deze cel zich niet tot een kankercel zoals je zou mogen verwachten, maar tot een gezonde cel. Indien daarentegen een celkern met gezond DNA wordt overgeplaatst in een kernloze kankercel, ontwikkelt deze zich wel tot een volwaardige kankercel. Met andere woorden: er bevindt zich ‘iets’ buiten de kern en daarmee ook buiten het DNA in de celkern dat de cellen aanzet om zich te ontwikkelen tot kankercellen.

Reeds begin de vorige eeuw omschreef de beroemde Duitse biochemicus Otto Warburg een fenomeen waarvoor hij in 1931 zelfs de Nobelprijs kreeg uitgereikt. Opwekking van energie in onze lichaamscellen vindt plaats in de zogenaamde mitochondriën die zich buiten de celkern in het celvocht bevinden. Tijdens experimenten in de jaren twintig van de vorige eeuw ontdekte Warburg dat de manier waarop kankercellen energie opwekken fundamenteel verschilt van die van normale cellen.

Schema van een normale lichaamscel

Schema van een normale lichaamscel met de celkern die het DNA bevat in de vorm van chromosomen en met de vele mitochondriën in het celvocht die de energie opwekken.

Terwijl normale cellen zowel suiker als vetzuren kunnen verbranden, zijn kankercellen alleen in staat om suiker (glucose en fructose) te gebruiken voor hun energiebehoefte. Bovendien heeft de energievoorziening van kankercellen ook nog eens een heel laag rendement van slechts ongeveer 3 procent van dat van een gezonde cel, waardoor kankercellen enorme hoeveelheden suiker nodig hebben.

Otto Warburg meende dat kanker het gevolg is beschadigde mitochondriën en de daardoor verstoorde energievoorziening van de cel. De vondst van Warburg raakte na de Tweede Wereldoorlog echter snel in de vergetelheid door de opkomst van de genetica die uiteindelijk resulteerde in de ontdekking van het abnormale DNA van kankercellen die naar nu blijkt niet de oorzaak zijn van kanker maar juist zelf veroorzaakt worden door de beschreven stoornis in de energiehuishouding van de cel.

Hoge bloedsuikerspiegels en kanker

Nu bestaat er een sterke relatie tussen het hebben van overgewicht en/of diabetes enerzijds en het risico om kanker te krijgen anderzijds. Het komt er op neer dat hoe hoger de bloedsuikerspiegels tijdens je leven zijn, hoe hoger de kans is om kanker te krijgen en daar vervolgens aan te overlijden.

Er zijn ondertussen goede redenen gevonden waarom hoge suikerspiegels bevorderend zouden kunnen zijn voor het ontstaan en groeien van kanker. Hoge bloedsuikers kunnen de mitochondriën rechtstreeks beschadigen en verzwakken ons afweerstelsel waardoor cellen kunnen ontaarden tot kankercellen. Bovendien blijkt dat door de afhankelijkheid van suiker kankercellen beter groeien naarmate er meer suiker in het bloed aanwezig is. In de medische vakbladen wordt daarom intussen ook wel gemeld dat suiker het snoepgoed is van kankercellen.

Deze bevindingen maken het dan ook logisch om zowel bij de preventie als de behandeling van kanker te streven naar het vermijden van hoge bloedsuikerspiegels. Hierdoor wordt vermeden dat de mitochondriën beschadigd raken en indien er al kankercellen aanwezig zijn worden deze vervolgens uitgehongerd. Dit laatste kunnen we zelf doen door het vermijden van suiker en koolhydraten zoals die zich doorgaans bevinden in snoepgoed, frisdranken en industrieel bereide voeding.

Suiker mogelijk even ongezond als roken

Al met al zijn er sterke aanwijzingen dat suiker en andere industriële koolhydraten tot de belangrijkste kankerverwekkende en kankergroei bevorderende stoffen behoren die we kennen. Johan Cruijff stopte op 43-jarige leeftijd volledig met roken nadat hij in 1991 opeens ernstige hartklachten had gekregen waarvoor acute hartchirurgie nodig was. Zichtbaar geschrokken stopte Cruijff onmiddellijk met roken en stapte over van sigaretten op lolly’s. Zonder dat hij dat kon beseffen verving de in 2016 aan longkanker overleden Cruijff sigaretten door een andere kankerverwekker, namelijk suiker.

Indien ouders een vijfjarig kind sigaretten laten roken zouden we geneigd zijn om onmiddellijk de politie of kinderbescherming te bellen. Het komt echter niet in ons op dat de consequenties van het toestoppen van snoepgoed of frisdrank aan datzelfde kind waarschijnlijk even ernstig zijn als het roken van sigaretten.

Het wordt tijd dat we de ernstige kankerverwekkende eigenschappen van snoepgoed, frisdranken en industrieel bereide voeding onder ogen durven zien.

 

Onderwerpen van deze column

 

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Lees ook columns over de volgende onderwerpen

Bij kanker wordt vaak een belangrijk onderdeel van de behandeling gemist: leefstijl. In Het handboek bij kanker geeft William Cortvriendt praktische handvatten en begeleiding voor het gericht aanpassen van onze leefstijl.

23,99

William Cortvriendt stempel

William Cortvriendt

arts en auteur

William Cortvriendt (1956) heeft na het afronden van zijn artsenstudie bij verschillende medische organisaties directiefuncties vervuld. Ook werkte hij als consultant bij McKinsey & Company en werd een veelgevraagd adviseur.

Hij is tevens auteur van diverse bestsellers  over de relatie tussen leefstijl, gezondheid en ziekte. In 2015 schreef hij Hoe word je 100? over gezond oud worden dat in 2016 werd gevolgd door Hoe word je 100 het kookboek.  In Lichter (2017) behandelde hij overgewicht. 

In het nieuwe boek Kankervrij van William Cortvriendt wordt duidelijk uitgelegd wat kanker is, hoe het ontstaat, hoe we het in de meeste gevallen kunnen voorkomen, en wat we zelf kunnen bijdragen aan onze eigen strijd om kanker te overleven.

William is getrouwd en heeft drie volwassen kinderen. Hij woont en werkt in de Verenigde Staten, Spanje en Malta.