Kijk naar leefstijl voor een effectievere kankerbehandeling

door | 28 september 2020 | Kankervrij | 0 Reacties

Een betere leefstijl speelt niet alleen een cruciale rol bij het voorkomen van kanker, maar kan ook de overlevingskans aanzienlijk vergroten als je de ziekte al hebt. Steeds meer onderzoek wijst dit uit.

Onlangs kwam in het nieuws dat kanker in Nederland het vaakst voorkomt van alle landen in Europa, op Ierland en Denemarken na. En hoewel de media speculeerden over mogelijke oorzaken, kennen we die eigenlijk niet. We weten wel dat het aantal gevallen van kanker in Nederland de laatste dertig jaar is verdubbeld en dat kanker ondertussen de belangrijkste doodsoorzaak is.

Iemand die in 1930 werd geboren had een risico van 37 procent om op enig moment kanker te krijgen. Voor iemand die in 1960 is geboren is deze kans al gestegen tot meer dan 50 procent.

Weinig tot geen kanker in de prehistorie

Ook is uit de wetenschap bekend dat in prehistorische skeletten die ouder zijn dan tienduizend jaar nog nooit kanker is gevonden, terwijl kanker toch vaak naar de botten uitzaait. De oudste bewaarde lichamen zijn de mummies van de Egyptenaren. In uitgebreid onderzoek van duizend mummies werden ‘slechts’ vijf tumoren gevonden, waarvan er vier goedaardig bleken en er slechts één kwaadaardig was.

Deze gevonden kankerincidentie bij mummies van een op de duizend staat in geen enkele verhouding tot wat ons momenteel overkomt. Het heeft er dus alle schijn van dat er zich vooral de laatste tijd veranderingen in onze omgeving hebben voorgedaan die debet zijn aan deze toenemende kankerpandemie, die echt een stuk ernstiger is dan Covid-19.

Uiteraard weten we al behoorlijk veel over de relatie tussen enerzijds onze omgeving en leefstijl en anderzijds kwaadaardige aandoeningen. We kunnen hierbij denken aan roken, te veel alcohol, radio-actieve straling, zonnebrand, fijnstof en kankerverwekkende stoffen, waaronder het via de verf van onze straaljagers bekend geworden chroom-6.

Leefstijl grote invloed op krijgen van kanker

Betrekkelijk nieuw zijn de inzichten dat factoren zoals gebrek aan lichaamsbeweging, industrieel bewerkte voeding, suiker, overgewicht, diabetes type 2, chronische stress en tekort aan vitamine D je risico op kanker sterk verhogen. Een onderzoek uit 2018, gepubliceerd in het tijdschrift Nature, komt zelfs tot de conclusie dat negentig procent van alle gevallen van kanker direct veroorzaakt wordt door leefstijl en onze omgeving.

Nog nieuwer is het inzicht dat we met leefstijlinterventies niet alleen kanker voorkomen, maar ook veel beter kunnen behandelen.

En u leest het goed: naast de door de oncoloog algemeen toegepaste behandelingen zoals chirurgie, radiotherapie, chemotherapie en de nieuwe en nog deels experimentele immunotherapie, kunt u zelf uw kansen op het overleven van kanker aanmerkelijk verbeteren. Het beste is dit uiteraard onderzocht bij de meest voor-komende typen kanker zoals dikkedarmkanker, borstkanker en prostaatkanker.

En we weten ondertussen ook hoe deze relatie tussen leefstijl en kanker werkt. Want het ontstaan en de daaropvolgende groei van kankercellen blijkt heel sterk af te hangen van een aantal welbekende voedingstoffen en hormonen. De voornaamste zijn in willekeurige volgorde: glucose, fructose, insuline, IGF-1 (een op insuline lijkend hormoon) en de stresshormonen cortisol en adrenaline.

“Negentig procent van alle kankergevallen wordt direct veroorzaakt door leefstijl en onze omgeving.”

Zo blijkt: hoe hoger onze bloedsuikerspiegel (ofwel de hoeveelheid glucose in ons bloed), hoe meer risico we lopen op kanker en hoe agressiever kanker groeit. Ook blijkt uit onderzoek dat het risico op kanker onmiddellijk sterk toeneemt zodra een arts bij diabetes type 2 insuline voorschrijft.

‘Grote doorbraak bij kanker’?

Populaties die in het verleden voor hoge bloeddruk werden behandeld met propranolol – dat de adrenalinereceptoren blokkeert die met stress te maken hebben – blijken veel minder vaak kanker te krijgen. En ondertussen is ook al gebleken dat het voorschrijven van propranolol in bepaalde gevallen werkt als behandeling van bestaande kanker.

En dan lichaamsbeweging, waardoor onder meer je stressniveau afneemt en je glucosestofwisseling verbetert. Die blijkt uit onderzoek na onderzoek bij kanker niet alleen je kwaliteit van leven te verbeteren, maar ook je overlevingskans aanzienlijk te verhogen. Sommige onderzoeken tonen zelfs een toename van overlevingsduur aan tot wel zestig procent.

In mijn nieuwe boek Kankervrij schrijf ik dat indien bewegen een gepatenteerde pil zou zijn, de krantenkoppen over elkaar heen zouden rollen met ‘Grote doorbraak bij kanker’.

Ook voor wat betreft anti-kankerdiëten worden er vorderingen gemaakt. We weten ondertussen dat kankercellen hun energie voornamelijk opwekken door het fermenteren van glucose en dat op een dermate inefficiënte manier doen, dat ze meer dan dertigmaal zo veel glucose nodig hebben als normale cellen. Uit dierexperimenten en uit de eerste onderzoeken bij kankerpatiënten is gebleken dat bij het sterk verlagen van de bloedsuikerspiegel kankercellen moeite hebben met groeien en overleven.

Onlangs zijn er twee onderzoeken gepubliceerd die zeer hoopgevend zijn.

Er is hoop

Allereerst een onderzoek dat in Nederland is uitgevoerd, waarbij patiënten met borstkanker die chemotherapie kregen toegediend daaraan voorafgaand wel of niet een aantal dagen hadden gevast. De resultaten laten zien dat degenen die hadden gevast minder bijwerkingen van de chemotherapie ondervonden, met bovendien een sterker anti-kankereffect.

Bijna tegelijkertijd werd een onderzoek gepubliceerd waarbij vrouwen die met chemotherapie werden behandeld voor borstkanker wel of niet een zogenaamd ketogeen dieet volgden, met minimale consumptie van koolhydraten. In de groep die een ‘normaal’ dieet volgde was de lokale tumor met 6 millimeter geslonken, in de ketogeengroep bleek deze afname met gemiddeld 27 millimeter veel groter.

De samenhang tussen leefstijl en de effectiviteit van de klassieke behandelingen van kanker kan niet langer worden ontkend; de bewijzen stapelen zich op.

Mijn conclusie is duidelijk: je kunt in aanvulling op wat de oncoloog voorschrijft je kansen op het overwinnen van kanker in de meeste gevallen aanmerkelijk verbeteren.

Ik durf zelfs te stellen dat geen enkele behandeling tegen kanker compleet is zonder een grondige evaluatie van je persoonlijke leefstijl en de daarop gebaseerde adviezen.

 

Lees hier meer informatie (columns en video’s) over het boek ‘Kankervrij’.

 

 

Onderwerpen van deze column

 

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Lees ook columns over de volgende onderwerpen

Bij kanker wordt vaak een belangrijk onderdeel van de behandeling gemist: leefstijl. In Het handboek bij kanker geeft William Cortvriendt praktische handvatten en begeleiding voor het gericht aanpassen van onze leefstijl.

23,99

William Cortvriendt stempel

William Cortvriendt

arts en auteur

William Cortvriendt (1956) heeft na het afronden van zijn artsenstudie bij verschillende medische organisaties directiefuncties vervuld. Ook werkte hij als consultant bij McKinsey & Company en werd een veelgevraagd adviseur.

Hij is tevens auteur van diverse bestsellers  over de relatie tussen leefstijl, gezondheid en ziekte. In 2015 schreef hij Hoe word je 100? over gezond oud worden dat in 2016 werd gevolgd door Hoe word je 100 het kookboek.  In Lichter (2017) behandelde hij overgewicht. 

In het nieuwe boek Kankervrij van William Cortvriendt wordt duidelijk uitgelegd wat kanker is, hoe het ontstaat, hoe we het in de meeste gevallen kunnen voorkomen, en wat we zelf kunnen bijdragen aan onze eigen strijd om kanker te overleven.

William is getrouwd en heeft drie volwassen kinderen. Hij woont en werkt in de Verenigde Staten, Spanje en Malta.